Szolgáltatásaink

Egyéni pszichológiai tanácsadás

A pszichológiai tanácsadás olyan segítő tevékenység, melynek során támogatást nyújtunk az alapvetően egészséges érdeklődőknek, hogy hatékonyabban működjenek az életükben, kibontakoztathassák fejlődési igényeiket és aktuális nehézségeikre megoldást találjanak. Mindehhez hangsúlyt fektetünk a személyes erőforrásokra, figyelembe vesszük a hozzánk érkező környezetét (család, közösség, kulturális, gazdasági és társadalmi helyzet), és kliensközpontú, együttműködő kapcsolatot alakítunk ki. A következő problémakörökkel foglalkozunk a teljesség igénye nélkül: döntéshozatal a karrierről, a munkáról; életszakaszok közti átmenetek; kapcsolati nehézségek (pl. házassági, családi); tanulási nehézségek; stresszkezelés és megküzdés a negatív életeseményekkel; testi fogyatékosság, betegség vagy sérülésekhez való alkalmazkodás; továbbá alkalmazkodási nehézség.

EMDR-terápia

Az EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) traumatikus élmények szemmozgásokkal történő deszenzitizálását és újrafeldolgozását jelenti. Az eljárás nagyon hatékonynak bizonyult a poszttraumás stressz zavar kezelésében, de az olyan elakadásokkal való munkában is, amelyek hátterében traumatikus élmények állnak. Traumatikus emlékeknek nem csupán a “hétköznapi” értelemben vett traumák (pl. baleset, veszteség) tekinthetők, hanem minden olyan esemény (pl. kiközösítés, munkahelyi konfliktus) amivel aktuálisan, az adott helyzetben nem tudtunk megbirkózni. Előfordul, hogy ezek az élmények tudat alatt befolyásolják életünket, így belőlük sokszor csak a szorongás, vagy más, kellemetlen viselkedés tudatosul. Az EMDR üléseken biztonságos környezetben történik ezeknek az emlékeknek a felidézése és feldolgozása, ami lehetővé teszi az élmény megfelelő beépítését, így szüntetve meg azok jelenre gyakorolt negatív hatását.

Autogén tréning

Az autogén tréning egy következetesen felépített, relaxáción alapuló módszer, melyet elsődlegesen stresszkezelő, szorongáscsökkentő technikaként szoktak emlegetni. A tudatosan irányított testi-lelki ellazulás megtapasztalásán túl azonban komoly terápiás hozadékkal bír: a rendszeres gyakorlás során megélt élmények, valamint azok feldolgozása mélyebb önismeretet valamint kiegyensúlyozottabb érzelmi életet tud létrehozni. Ez elsősorban abból adódik, hogy a gyakorlás révén el tudjuk sajátítani az ún. passzív koncentráció állapotát, melyben elménk nyitottan és ítélkezésmentesen fogadja el a bennünk áramló testi, lelki és gondolati tartalmakat. Ennek következtében az autogén tréning jellemzően nem csak a gyakorlásával töltött 10-15 percben hoz megnyugvást, hanem azon túlmutatva segít finoman egyensúlyba hozni életünk és személyiségünk különböző területeit. A módszer pszichológus vezetésével, 10-15 alkalom során tanulható meg. Hatékonysága azonban elsődlegesen a napi szintű gyakorláson múlik, így elköteleződést kíván. A relaxációs terápia ezért kimondottan javasolt lehet olyan klienseknek, akik teljesítménynövekedést, energikusabb állapotot szeretnének elérni, illetve bárkinek, aki stresszkezelésben, önbizalomban és önismeretben szeretne fejlődni.

Család- és párterápia

A család- és párterápia olyan terápiás módszer, amely a pár, család vagy a problémában érintett, együtt élő közösség bevonásával keres megoldást egyéni vagy rendszerszintű zavarokra. A család rendszerében a krízisek, elakadások természetesen megjelenő elemek, melyek gyakran külső segítség nélkül zajlanak le. Előfordul azonban, hogy a változást nem várt külső, vagy a krízisek nyomán felbukkanó, egyéni tényezők nehezítik. A módszer a családtagok között zajló érintkezések elemzését és megváltoztatását veszi célba. Kapcsolati működésünk egy részét eredeti családunkból átörökölt mintákon át „szerezzük”. Ezeknek a megértése és adott esetben korrigálása gyakran tölt be fontos szerepet a terápiában. A tudatosabb működés nem csak az aktuális rendszer, hanem következő generáció javát is szolgálhatja. A terápiás üléseken általában két terapeuta vesz részt, az ülések hossza a résztvevők számából adódó több interakció miatt hosszabb, mint az egyéni ülések esetében. A módszer a „rövidebb” terápiás beavatkozások közé tartozik, általában 10-15 ülés a jellemző. A családterápia olyan egyéni tünetek kezelésében is hatékony lehet, mint az étkezési, pszichoszomatikus, szexuális zavarok és szenvedélybetegségek.

Szülőkonzultáció, nevelési tanácsadás

A nevelési tanácsadás célja a mentális jóllét előmozdítása valamint a megelőzés. Az ülések során átbeszéljük a szülőkkel a gyermeknevelésre, iskolai teljesítményre vagy a gyermek fejlődésére vonatkozó kérdéseiket. A szükségletanalízis során megtárgyaljuk, hogy milyen nevelési nehézséggel érkeztek, tisztázzuk, hogy minek érzik leginkább szükségét ezen a területen, majd a gyermek/fiatal fejlődését tekintjük át. A célkitűzések és a felmérések után pedig a visszajelzésen kibontjuk, hogy milyen családon belüli/környezeti dinamikákra reagált a gyermek a hozott probléma képében. Az előre egyeztetett alkalmakon átbeszéljük, mit lehet vagy érdemes változtatni a családi rendszeren, hogy jobb megoldásokhoz segítsük a gyermeket/fiatalt. A folyamat itt véget érhet, avagy pszichoedukáció keretein belül igény szerint lehetőség van az állapot részletesebb megismerésére.

Gyermek, kamasz tanulásdiagnosztika

Pszichológiai felmérés az olyan tanulásban szükséges képességek felmérésére mint intelligencia, figyelem, memória, információfeldolgozás. A felmérést egy fejlesztőpedagógiai felmérés egészíti ki, így egy komplex diagnosztikát követően a szülő nem csak a nehézségeket tudja feltérképezni, hanem fejlesztési javaslatokat is kap. Ezeket a visszajelzés során mindkét szakemberrel lehetőség van átbeszélni. A felmérés óvodás kortól elérhető, rámutat azokra a részképességekre, amikre érdemes jobban odafigyelni. Ebben az életkorban iskolakészség felmérést is tudunk folytatni az iskolai követelményekhez igazítva. Kisiskolás kortól serdülőkorig a teljes intelligencia kép mellett a részletes készség- és részképesség struktúrát is feltérképezzük a teljesebb kép érdekében.